fbpx
Telefoonnummer

06-535 90 100

E-mailadres

info@orthomoleculairevoedingstherapie.nl

Openingstijden

Op afspraak, ook in de avonduren mogelijk.

Beroepsvereniging

De beroepsvereniging CAT (Complementair Aanvullend Therapeuten) worden erkend door de meeste zorgverzekeraars, waardoor de therapie geheel of gedeeltelijk wordt vergoed door een aantal zorgverzekeraars vanuit het aanvullend pakket.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT. Een therapeut kan pas lid worden als aan onderstaande en nog enkele andere administratieve zaken is voldaan. Hierdoor kun je ervan op aan dat ik voldoe aan een groot aantal waarborgen zoals:

 • een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en CAT-richtlijn;
 • het volgen van bij- en nascholing op hbo-niveau om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft;
 • een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie en bereikbaarheid;
 • het conformeren aan interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de GAT
 • het hebben van een recente “Verklaring omtrent het Gedrag”;
 • werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Als therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat u vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.

Als therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via GAT welke door het ministerie van VWS is erkend. 

In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:

 1. U kunt contact opnemen met mij en het probleem voorleggen. We kunnen dan eventueel samen kijken naar een oplossing.
 2. Wilt u een officiële klacht indienen dan kunt u hiervoor allereerst terecht bij mijn beroepsvereniging, CAT (www.catvergoedbaar.nl). Vervolgens moet de klacht ook officieel ingediend worden bij de geschillencommissie GAT (www.gatgeschillen.nl)
 3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleid tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.
Registratie-nummers
 • CAT/GAT geregistreerd: CM2834-191119
 • AGB-code zorgverlener: 90107896
 • AGB-code praktijk: 90066965
 • Kamer van Koophandel nummer 76372863
 • BTW-registratienummer NL003080591B70